අඩි සද්දයකි

හතේ කණිසමට ඇහෙන කඩින්කඩ අඩි සද්දය,
දොර ලඟින් නතර වෙන්නේ,
 "මහන්සි සුදු නෝනේ" කියාගෙන,
දාඩියෙන් පෙඟුනු සුදු කමිසය,
ලිහා ඇදි පුටුවකින් නිදිකරන,
 "මම ඉතින් එන්නේ නාගෙන
 ඉඟුරු තේ කහට එක බලාගෙන"
ආයිමත් කුස්සියට ලතාවට,
අඩි සද්දයකි ඇහෙන නෑහෙන


ව්‍යංජන එකින් එක හෙමින් ,
හිස පාත් කර බසියි බත් පතට,
ඇඟිලි තුඩු අතර හරි හරියට,
දැවටිලා විලියකින් ඇඹරෙන,
ප්‍රේමයක් පරිස්සම් සහගත,
අවසාන බත් කටේ දවටන,
 "කෝ එන්න කටක් කවන්න
 ඉස්සර හරි ලෝභයි ඔයා මේකට"
සිනහවත් අකුණකි!!
ගෙරවුමක් මියදුන


මදුරු දැළ යට වෙලා ඇඳ මෙට්ටෙට,
පංකාව සංසාරේ කෙළවරක් සොයන,
මහන්සිය දෙතොල් මත තවරගෙන,
අනෝරා හාදු වැසි වළා දියවෙන,
කඳු මුදුනකට රැගෙන විත් අත ගෙන,
තනිව පැමිණෙන ලෙසට සන් කර,
හුදකලා වළාකුළක නිදන හැටි ගුලිව,


නැවත හතේ කණිසමට,
සෙන්ට් සුවඳ සුදු කමිසේ ඇඳගෙන,
 "සුදු නෝනේ මම ඉතින් යන්නම්
 එද්දි පැණි බූන්දි ගේන්නම්"
කියාගෙන අඩි හඬකි නික්මෙන

Comments

Post a Comment

Popular Posts