සිහින අල්ලන්නී

මෘදු පියාපත් පංකා සුලඟ හා වෙළී,
කළඹවන විට ලැවෙන්ඩර් සුවඳ දුම්,
වලාකුළු වී සිවිලිම දිගේ මඟ සොයා,
ඔබ ගැනම මතක වරුසා වස්සනා,
මද හඬින් අඩ අඳුර අමතමින්, කදෝකිමි එළි රැගෙන එන්නේ ඇයය.
සියළු සුභ සිහිනයන් තබා මගේ සයන මත,
නපුරු කළු සිහින ඇය ඇගේ කර මතට ගෙන,
සුසුම් සුලඟට නතු වූ සීනු හඬ නිහඬ කර,
ගැඹුරු නින්දක පහස රැගෙන එන්නී ඇයය.ඔබ ඇතැම් දින ගෙවයි මගෙන් දුර ඈත පිටිසර,
වෙහෙසයි කියා නිදන, ඔබ කතා නොකරන දවස් ඇත,
ඔබ තිළිණ කළ පසුව අප සිහින පෙරා දෙන,
සිහින අල්ලනා හිතවතිය,ඇය මා අතැර නොයන,
ඔබ සිටින සිහින තෝරා මා මතට වගුරුවන.සඟවගෙන ඔබේ පෙම් හිත
බියෙන් වෙහෙසෙන් වග දනිමි මම,
සිහින අල්ලන්නී,ඇය අපේ යෙහෙලිය,
අප අතර වැල් පාලමක් තනා ඇත !Comments

Post a Comment

Popular Posts