ජර්බරා

 .

මෘදු සියුම් සුවඳක්ව තැවරී

මා වෙලෙන ඔහු දෑතේ දැවටී

මා සොයා පැමිණි,

දැක තිබුණ මුත් 

නම නොදත්

මිතුරිය.


සිය දහස් දුර ඇවිද

පා රිදුම් දෙන තුරු වෙහෙසව,

මල් නොපිපෙනා මේ සෘතුවේ

ඔහු ඔබ සොයාගෙන පැමිණ ඇත.


"ඔයා ආසයි නේද මල් වලට"

ඔහු එබෙයි මා ඇස් වලට,

ඔබ මා අතින් තමා හනිකට

මා හාදු වැස්සක  ගිල්වන.


ජර්බරා මිතුරිය,

ඔබ සුවඳ ඔහු සිහිකරන,

ආදරේ දේදුණු පැහැ තවරාන

හදවත මත පෙති සලන.
Comments

  1. මේ ටෙම්පුව පට්ට.. 😃😃😃

    කයිය නං මල් හතයිතිං ❤️

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts