"ඔයා හොයන ජාතියේ මිනිස්සු නෑ"

"ඔයා හොයන ජාතියේ මිනිස්සු නෑ"

තමන් ගැන අමතකව
අනුන් ගැන වෙහෙසෙන,
යමින් එමින් ඉඳහිට
"එංග්ලස් කියෙව්වා ද?" අසන
කෙසඟ, හැඩිවුන කොල්ලෙක්.


දැල්වුන ලැප්ටොප් තිරය මත
සිරවී සැඳහුම් තුළ ගිලී
උපැස් අතරින් පෙනෙන
බොර පාට දෑස් ය,
අකුරු පැටලෙන වෙහෙසෙන
ඒ කළබල දිනයක පවා
"ඔයා මට ආදරෙයි නේද"
අසන, පිළිවෙල කොල්ලෙක්.


මා 
හුදකලාවෙන්  දියබත්ව,
පෙඟී ගිය දුක හිතෙන
හිත දවන කවියක් ව,
ගෙවී යන දින අස්සේ
කාටවත් වැඩක් නැති
අළු පාට දවසක් ව සිටින විට,
හොවා පපුතුරුල්ලේ,
හිස සිඹින, අහිංසක කොල්ලෙක්.


මිතුරනි,
මේ භංගුර හීනය,
මා නිවන,
මා දල්වන.

අනේ!!
මේ විසල් 
සබන් බෝලය තුළ
මට රැඳෙන්නට
ඉඩ දෙන්න..


Comments

Popular Posts