නිවර්තන කුසුම

 "Should I start to learn about flowers?I miss the flower I left in Korea"


"නිවර්තන වැසි වන ගුල්මයක

ලඟාවිය නොහැකි කඳු මුදුනක

මීදුම් වලාකුළු කැදැල්ලක

මලක් මෙන් පිපුණා ද ඔබ

පෙර ආත්මයක ඇත්තටම?"

ඔබ නිතර අසන


නම් නොදන්නා මල් කිනිති වෙත

දෑත දිගුකර මා විමසන විට වතගොත

"ආදරේ කරන්නට ඔයාට

මල් ගැන මා ඉගෙනගත යුතුමද"

සිනසී මා ඇස් වලට එබෙන


නුපුරුදු නගරයක උයනක

මා තනිකර ඔබ ගිය පසුව ඈතක,

නිවර්තන සුවඳ කඳුළු වල

දියකරනු විනා මක් කරන්න ද..


මල් පෙති එකින් එක ගිලිහී

ඔබ නැතිව සිසිරයට සැරසෙමි

ඔබ නැවත ඒවි යැයි සිතසිතා

වසන්තය සිහිනයක නිදිකරමි


Comments

  1. ++++++++++++++++ ලස්සනයි

    ReplyDelete
  2. Your post was excellent! Your writing is both clear and compelling. Write more, please!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts