ඔබ , මම සහ මකර දූපත

මිහිකත තම ප්‍රේමය
කුඩා කැබලි කර
සාගරය මත විතැන් කළ
පසුව,ඔබ මකර හැඩති බිමක
ඉවසමින් සීත,
වනමින් දෑත් සුලඟට
හලමින් සකුරා මල්
ගිනි කඳු හිසක් මතට,
'මේ තමා ප්‍රේමය,
කබුකි තමා නැටුම්,
තුන් වේලටම ග්‍රීන් ටී,'
කියමින් පාට කළ සිතුවමක
කඳුළු දිය සෙවළ පෙන්වනමම මුතු යැයි වරදවා සිතූ
කඳුළුමය දිවයිනක
කිඳුරන් අතර
ඉඳුරන් දමනයට වෙහෙසෙමින්,
මැරතන් දුවන රළ ගෙඩි ඉවසමින්
නුඹ සිටින දිසාවක් බලාන
ප්‍රේමයේ අනිමිසය වඩන
බිඳී ගිය සිප්පිමය හදවත
දිය සුළි'තරින් පෙන්වන


කාලය මිතුරු වෙස් අතහැර
සතුරුව ගලා යයි වේගයෙන්,
'සයොනාරා' යැයි කියන
ජපන් බෝණික්කෙක් පෙනෙයි,
නුඹෙ මුහුණුවර ඇති
ඇතැම් දවසක සිහිනයෙන්

Comments

  1. අම්මපා බං මට මේ කවි කියන ජාතිය තේරුම් ගන්න නම් ටිකක් අමාරුයි.

    ReplyDelete
  2. කඳුලු දියසෙවෙල හා සිප්පිමය හදවත යන රූපක නොවැටහුනි...
    ඔබේ වදන් භාවිතයට මං හරිම මනාපයි...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts